Tháng Sáu 3, 2017

Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy

Sáng ngày 2/3/2017 tại công ty STD Sài Gòn đã tiến hành diễn tập PCCC cho toàn thể CBCNV. Buổi diễn tập đã thành công tốt […]