Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy

    Sáng ngày 2/3/2017 tại công ty STD Sài Gòn đã tiến hành diễn tập PCCC cho toàn thể CBCNV. Buổi diễn tập đã thành công tốt đẹp dưới sự tham gia đầy đủ và hướng dẫn tận tình của các đồng chí công an PCCC huyện Đức Hòa.